Какво представлява POP3 протокола?

Протоколът POP3 (Post Office Protocol) е част от приложното ниво на OSI модела и e предназначен за осъществяването на връзката между POP3 сървър (пощенска кутия) и клиент (работна станция). Функционалностите, които POP3 протоколът поддържа са проверка, изтегляне и изтриване на електронна поща.


POP3 история

Първата версия на протокола "Пощенски офис" се появява през 1984г. в спецификацията RFC 918. Най-новата версия на протокола е POP3 (RFC 1939).

Оригиналната спецификация на POP3 е поддържала само некриптиран механизъм за оторизация чрез потребителско име и парола. Днес протоклът поддържа поредица от методи за автентикация, които подсигуряват различни нива на защита срещу чужд достъп до електронните пощи на потребителите. Клиентите поддържат SASL (Simple Authentication and Security Layer) методи за удостоверяване чрез AUTH разширението.

POP4 съществува само като неформално предложение, добавящо основно управление на папки, поддръжка на многочастни съобщения, както и управление на флаг за съобщения, за да се конкурира с IMAP; развитието му обаче не е напредвало от 2003 г.