Източник Описание/Линк
Учебинк по Компютърни Мрежи

"Компютърни Мрежи" - доц. д-р Георги Атанасов Найденов

W3 Schools

https://www.w3schools.com/

GetBootStrap

https://www.getbootstrap.com/

POP3 Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol

RFC 1939

https://tools.ietf.org/html/rfc1939