Факултет по Компютърни Системи и Техногогии

Компютърно и Софтуерно Инженерство

Радослав Тенев Диманов - Фак № 121216034; 48гр