Първоначалното системата сървър стартира POP3 услугата като слуша на порт 110. Когато един клиент иска да използва услугата трябва да направи TCP връзка със сървъра. При успешно направена връзка сървърът и клиентът си разменят съобщения до прекратяването на TCP връзката.

Сега нека разгледаме различните състояния, през които минава една POP3 сесия:


Състояние Описание
Одобрение

След успешно установена връзка и изпращане на привестващо съобщение от страна на сървъра, клиентът трябва да се представи с валидни потребителско име и парола.

Транзакция

В това състояние се влиза при успешно одобрение. Клиентът получава достъп до пощенска си кутия. Всяко писмо има идентификационен номер и размер в байтове. В този етап на сесията клиентът има възможност да проверява, чете и изтрива писма от пощенската си кутия.

Обновяване В това състояние се влиза след като клиентът е изпратил командата QUIT на съръвра. Сървърт се грижи да обнови съдържанието на пощенската кутия, освобождава предоставените ресурси и прекъсва TCP връзката.